Högriskskydd vid sjukdom

Ett skydd mot inkomstbortfall för anställda som ofta är sjuka. Det finns ett allmänt och ett särskilt högriskskydd.

Allmänt högriskskydd: Om en anställd är sjuk fler än 10 gånger under en tolvmånadersperiod hos samma arbetsgivare, får den anställde från och med den elfte sjukperioden sjuklön redan från den första dagen av sjukperioden. Den anställde kan alltså ha högst tio karensdagar under en tolvmånadersperiod, under förutsättning att denne inte har bytt arbetsgivare.

Särskilt högriskskydd: Om den anställde har en medicinskt väldokumenterad sjukdom som gör att han eller hon ofta måste vara borta från arbetet kan denne slippa karensdagen och därmed få sjuklön redan från första sjukdagen. I detta fall får arbetsgivaren ersättning från försäkringskassan för de utbetalade sjuklöneutgifterna.

Ordlista - Ordförklaring för högriskskydd vid sjukdom - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för högriskskydd vid sjukdom - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för högriskskydd vid sjukdom - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.