Huvudbokföring

I redovisningen skiljer man mellan huvudbokföring och grundbokföring.

Huvudbokföring innebär att man lägger upp redovisningen systematiskt, så att man får en översikt över företagets ställning och resultat. I praktiken innebär detta att bokföring görs på olika konton. På så sätt kan man följa verksamhetens utveckling löpande. I ett bokföringsprogram görs grund- och huvudbokföringen samtidigt.

För både kontanta in- och utbetalningar och övriga affärshändelser får huvudbokföringen senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad affärshändelserna inträffade. Om nettoomsättningen normalt är högst
3 miljoner kronor per år får bokföringen senareläggas till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade. Om ett företag har högst 50 verifikationer som avser högst 250 affärshändelser på ett år och nettoomsättningen högst är 1 miljon kronor per år, får bokföringen ske senast 60 dagar efter utgången av räkenskapsåret.

Ytterligare fördröjning accepteras endast vid t ex akut sjukdom.

Du kan läsa utförligt om bokföringsregler samt hur du konterar alla tänkbara affärshändelser i vår populära bok BOKFÖRING – praktisk handbok med konteringsexempel.

Ordlista - Ordförklaring för huvudbokföring - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för huvudbokföring - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för huvudbokföring - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.