Hyresnämnd

Nämnd vars främsta uppgift är att pröva frågor som rör hyresförhållanden (bostäder, lokaler, mm) samt att medla i hyrestvister.

En hyresnämnd består av en lagfaren ordförande samt två ledamöter som utsetts genom gemensam nominering av fastighetsägareförbundet och hyresgästföreningen. Hyresnämnder finns i så gott som varje län. Hyresnämndernas beslut kan överklagas till Svea hovrätt som är högsta instans i hyresfrågor.

Ordlista - Ordförklaring för hyresnämnd - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för hyresnämnd - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för hyresnämnd - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.