Inkomst av näringsverksamhet

Inkomst av näringsverksamhet är ett av tre inkomstslag i det svenska skattesystemet.

Till inkomstslaget räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt (varaktigt och med vinstsyfte) och självständigt. Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet. För juridiska personer räknas inkomster och utgifter på grund av kapital alltid till inkomstslaget näringsverksamhet.

I inkomstslaget näringsverksamhet är alla kostnader för att förvärva och bibehålla intäkter avdragsgilla.

Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beskattas olika beroende på vilken företagsform det handlar om:

Aktiebolag och ekonomiska föreningar betalar bolagsskatt.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet betalar kommunal och statlig inkomstskatt samt egenavgifter.

• Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag som bedriver passiv näringsverksamhet betalar kommunal och statlig inkomstskatt samt särskild löneskatt.

• Underskott i näringsverksamheten får sparas, utan tidsbegränsning, för att kvittas mot framtida överskott i näringsverksamheten.

I inkomstslaget näringsverksamhet är beskattningsåret alltid detsamma som räkenskapsåret.

Ordlista - Ordförklaring för inkomst av näringsverksamhet - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för inkomst av näringsverksamhet - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för inkomst av näringsverksamhet - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.