Investeringskalkyl

En investeringskalkyl syftar till att visa det ekonomiska utfallet av olika investeringsalternativ.

I den företagsekonomiska litteraturen finns många modeller för investeringskalkyler. Dessa kan sammanfattas i följande fyra grundmodeller:

nuvärdemetoden

annuitetsmetoden

internräntemetoden, och

pay-off-metoden.

Vill du veta mer om investeringskalkyl och andra produktkalkyler rekommenderas boken Företagskalkyler.

Ordlista - Ordförklaring för investeringskalkyl - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

investeringskalkyl

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

investeringskalkyl

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.