Investmentbolag

Bolag som äger och investerar i andra bolag.

I skatterätten definieras ett investmentbolag som "ett företag, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda aktie- eller andelsägare riskfördelning och vars aktier eller andelar ägs av ett stort antal fysiska personer".

Investmentbolag är befriade från skatt på den utdelning bolaget får från sitt innehav av aktier i andra företag. En förutsättning för denna skattebefrielse är att tillräckligt stor del av denna utdelning vidareutdelas till aktieägarna.

Investmentbolag är skattskyldiga för utdelningsinkomster från sitt aktieinnehav endast till den del dessa överstiger den egna utdelningen med 25%. Detta gör att investmentbolagen i allmänhet delar ut 80% av utdelningsinkomsterna till aktieägarna och låter resterande del gå till bolagets egna kapital.

Ordlista - Ordförklaring för investmentbolag - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för investmentbolag - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för investmentbolag - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.