Jämförbarhetsprincipen

redovisningsprincip som innebär att ett företag ska tillämpa samma redovisningsprinciper år från år.

Det ska alltså vara lätt att jämföra redovisningen mellan olika räkenskapsår. Principen kallas även consistency concept. Byte av redovisningsprinciper accepteras dock när lagbestämmelser eller auktoritativa redovisningsrekommendationer ändras. Ett byte kan också vara nödvändigt när företaget exempelvis byter koncerntillhörighet.

I samband med byte av redovisningsprinciper, exempelvis när bestämmelserna i årsredovisningslagen ändras, måste företaget se till att föregående års uppgifter i årsredovisningen går att jämföra med årets uppgifter.

Ordlista - Ordförklaring för jämförbarhetsprincipen - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för jämförbarhetsprincipen - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för jämförbarhetsprincipen - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.