Jämställdhetsplan

Plan över arbetsgivarens mål för jämställdhetsarbetet i företaget på kort och lång sikt.

Alla företag med minst 25 anställda (vid det senaste kalenderårsskiftet) är skyldiga att upprätta en skriftlig jämställdhetsplan varje år. Av planen ska framgå vilka åtgärder företaget planerar att genomföra eller åtminstone påbörja under det kommande året för att främja jämställdheten på arbetsplatsen. Planen ska även innehålla en kartläggning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i företaget, och likaså vad som bör göras för att minska eventuella skillnader.

Det finns inga formella krav på hur jämställdhetsplanen ska se ut. Det är dock lämpligt att följa uppställningen i diskrimineringslagen 4–9 §§, eftersom det är de områden som behandlas där som ska finnas med i jämställdhetsplanen.

Ordlista - Ordförklaring för jämställdhetsplan - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för jämställdhetsplan - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för jämställdhetsplan - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.