Kapitalvinstberäkning

En beräkning som utförs när en tillgång avyttras, dvs en beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust. Med avyttring menas försäljning, byte eller liknande (ett oneröst fång). Benefika fång (gåva, arv, bodelning eller testamente) utlöser inte någon kapitalvinstbeskattning utom i ett undantagsfall, nämligen vid ett benefikt fång av en andel i ett handelsbolag med en negativ justerad anskaffningsutgift. Kapitalvinstberäkningen består av flera moment. Först beräknas försäljningsintäkten (ersättningen minus försäljningsomkostnader) och sedan omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift plus förbättringsutgifter). Resultatet är en kapitalvinst eller kapitalförlust och hur stor del av vinsten som ska beskattas respektive hur stor del av förlusten som är avdragsgill beror på vilken typ av tillgång (fastighet, bostadsrätt, värdepapper, lösöre, valuta osv) och vilket inkomstslag (kapital eller näringsverksamhet) det handlar om.

Ordlista - Ordförklaring för kapitalvinstberäkning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för kapitalvinstberäkning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för kapitalvinstberäkning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.