Kommission

I ett kommissionsförhållande har en mellanman, en kommissionär, åtagit sig ett uppdrag för en kommittents räkning, dvs en producent eller en leverantör, att i eget namn sälja eller köpa varor, värdepapper eller lös egendom.

Grundregeln är att kommissionären aldrig blir ägare till varorna. Kommissionärens lager tillhör alltså kommittenten till dess kommissionären säljer dem till en kund. Det innebär att kommissionären måste hålla kommittentens varor åtskilda från övriga varor.

Eftersom det är kommittenten som äger kommissionärens lager, har han separationsrätt till varorna om kommissionären skulle försättas i konkurs. Den som har separationsrätt till en tillgång har rätt att få ut tillgången innan konkursgäldenärens tillgångar ska fördelas mellan borgenärerna.

Ordlista - Ordförklaring för kommission - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för kommission - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för kommission - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.