Koncernredovisning

I princip alla moderföretag som omfattas av årsredovisnings­lagen ska göra en koncernredovisning. Det finns dock vissa undantag. Följande behöver inte göra koncernredovisning:

• Små koncerner (som inte överskrider två av tre gränsvärden: i medeltal högst 50 anställda i koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren, en nettoomsättning på högst 80 miljoner kr under de två senaste räkenskapsåren och ett nettovärde på koncernföretagens tillgångar på högst 40 milj kr under de två senaste räkenskapsåren).

• Är moderbolaget självt ett dotterbolag behöver det inte göra någon koncernredovisning om det finns med i en koncernredovisning som görs av ett annat företag som lyder under lagstiftningen i en stat inom ett EES-land.

Oäkta koncerner.

Moderföretag som inte behöver upprätta koncernredovisning ska istället i sin årsredovisning lämna upplysningar om vinster på transaktioner inom koncernen.

Koncernredovisningen består av:

koncernbalansräkning

koncernresultaträkning

noter

förvaltningsberättelse

finansieringsanalys.

Finansieringsanalysen behöver endast göras av företag som är så stora att de måste ha auktoriserad revisor.

För koncernredovisningen gäller samma krav som för den vanliga årsredovisningen.

[[+kon]]

Ordlista - Ordförklaring för koncernredovisning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för koncernredovisning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för koncernredovisning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.