Koncernresultaträkning

En del av koncernredovisningen.

Koncerner ska för varje räkenskapsår upprätta koncernresultaträkning. Meningen med koncernredovisningen är att den ska spegla hela koncernens resultat. Koncernresultaträkningen måste därför rensas från alla interna vinster som uppkommer när bolag inom koncernen gör affärer med varandra.

De elimineringar som ska göras kan sammanfattas i följande punkter:

• Koncernresultaträkningen rensas från resultatpåverkan på grund av förändringar av obeskattade reserver.

• Avskrivning på eventuell goodwill redovisas.

Utdelning på dotterbolagsaktier omförs så att utdelningen tillhör rätt räkenskapsår.

Resultaträkningen rensas från alla interna transaktioner mellan bolagen genom eliminering av respektive kostnad mot intäktskonto och tvärtom.

• En eventuell minoritets andel av resultatet förs bort genom motbokning av motsvarande post i koncernbalansräkningen.

Ordlista - Ordförklaring för koncernresultaträkning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för koncernresultaträkning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för koncernresultaträkning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.