Köpekontrakt för fastighet

Skriftlig handling där omfattningen av ett fastighetsköp redovisas och betalningsvillkoren fastställs.

Vid fastighetsköp ska köpekontraktet vara skriftligt och uppfylla vissa krav. Följande uppgifter ska finnas med för att köpet ska vara giltigt:

• Fastighetens namn. Det är viktigt att fastigheten anges med sin officiella beteckning, dvs med registerbeteckningen (exempelvis Forsa-Hamre 1:4).

• Priset för fastigheten (köpeskillingen). En överenskommelse vid sidan av köpeavtalet om köpeskillingens storlek är ogiltig. I vissa fall kan hela avtalet bli ogiltigt om köpeskillingen är felaktig i avtalet.

• En förklaring av säljaren att äganderätten till fastigheten går över på köparen.

• Säljarens och köparens underskrifter, som ska vara bevittnade.

[[+fat]]

Ordlista - Ordförklaring för köpekontrakt för fastighet - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för köpekontrakt för fastighet - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för köpekontrakt för fastighet - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.