Köplagen

Lag (1990:931) som innehåller bestämmelser rörande köp av lös egendom.

Köplagen gäller i de fall där både säljare och köpare är näringsidkare eller båda är konsumenter eller om säljaren är privatperson och köparen är näringsidkare. Om säljaren är näringsidkare och köparen är konsument gäller istället konsumentköplagen.

Köplagen är dispositiv, dvs det går att avtala bort dess bestämmelser så att de inte gäller i ett visst köpeavtal. Köplagen innehåller bland annat bestämmelser om varans avlämnande, betalning, felaktig vara, reklamation, dröjsmål och påföljder vid avtalsbrott.

Ordlista - Ordförklaring för köplagen - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för köplagen - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för köplagen - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.