Kvarstad

Myndighets beslagtagande av en gäldenärs egendom. En borgenär kan begära att gäldenärens egendom beläggs med kvarstad om han misstänker att gäldenären kan komma att göra sig av med den. Kvarstaden innebär att Kronofogden efter ett beslut av tingsrätt tar hand om så mycket av gäldenärens egendom som behövs för att täcka skulden till borgenären. Gäldenären förlorar då rätten att förfoga över den egendom som kronofogden tar hand om. Exempel på tillgångar som kan tas i anspråk är medel på bankkonton eller plusgirokonton, aktier, lös egendom av skilda slag och fastigheter.

Ordlista - Ordförklaring för kvarstad - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för kvarstad - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för kvarstad - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.