Lagfart

Inskrivning av ett fastighetsförvärv i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Den som får äganderätten till en fastighet ska ansöka om lagfart inom tre månader. Detta gäller oavsett om det är en fysisk eller en juridisk person som förvärvar fastigheten samt oavsett om fastigheten förvärvas genom köp, byte, gåva, arv, bodelning, fusion eller på något annat sätt.

Vid köp av lös egendom krävs det att man har tagit emot egendomen för att vara skyddad mot säljarens borgenärer. De reglerna gäller inte vid köp av fast egendom. Då är det istället registreringen av lagfarten som styr. Det är alltså viktigt att se till att få lagfart på fastigheten efter ett förvärv. Annars ser det ut som om den tidigare ägaren fortfarande har rätt att t ex sälja fastigheten.

Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriet.

Ordlista - Ordförklaring för lagfart - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för lagfart - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för lagfart - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.