Lantbruksenhet

fastighet som innehåller åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment (ekonomiskt onyttig mark). Dessutom kan tomtmark och övrig mark ingå. Mark som är bebyggd med småhus betraktas i sin helhet som tomtmark om marken ligger i ett enda skifte och har en areal på högst två hektar. En sådan fastighet är alltså inte lantbruksenhet. En fastighet som klassats som lantbruksenhet ska beskattas som näringsverksamhet, även om den som äger fastigheten inte själv brukar den. Men också den som arrenderar (se arrende) hela eller en del av fastigheten ska redovisa sina inkomster och utgifter som inkomst av näringsverksamhet.

Ordlista - Ordförklaring för lantbruksenhet - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för lantbruksenhet - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för lantbruksenhet - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.