Likvidation

Upplösning av ett aktiebolag eller en ekonomisk förening genom att tillgångarna omvandlas i pengar med vilka bolagets skulder betalas, varefter eventuellt överskott fördelas mellan delägarna.

Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. I vissa fall kan bolaget genom lag eller annan bestämmelse tvingas att träda i likvidation. Det kallas tvångslikvidation.

Aktiebolagslagen föreskriver att ett bolag i vissa fall måste träda i tvångslikvidation, t ex:

• när bolagets egna kapital understiger vissa lagstadgade krav

• när bolaget har visat sig sakna utmätningsbara tillgångar

• när bolaget saknar behörig styrelse eller revisor

• när bolaget inte har sänt in årsredovisning till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets slut.

I de första två fallen ska likvidationsbeslutet tas av bolagsstämman och i de två sistnämnda fallen är det Bolagsverket som beslutar att bolaget ska försättas i likvidation.

Det finns ett ytterligare fall när bolaget ska tvångslikvideras. Det är om en aktieägare genom långvarigt missbruk av sitt inflytande skadat bolaget och minst en tiondel av aktieägarna kräver tvångslikvidation. I detta fall är det tingsrätten som fattar beslutet om tvångslikvidation.

Beslut om frivillig likvidation ska fattas på en bolagsstämma. Bolagsstämman kan besluta att likvidationen ska inträda omedelbart eller en viss dag längre fram i tiden. Likvidationsbeslutet ska sändas in till Bolagsverket.

Ordlista - Likvidation – när och hur görs en likvidation? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Likvidation – när och hur görs en likvidation? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Likvidation – när och hur görs en likvidation? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.