Minoritetsrevisor

revisor som utses av länsstyrelsen på begäran av en aktieägarminoritet eller en minoritet medlemmar i en ekonomisk förening, och som har samma uppdrag och rapporterar på samma sätt som den stämmovalde revisorn. Kallas även medrevisor.

En aktieägare eller en medlem i en ekonomisk förening kan föreslå att en minoritetsrevisor ska utses av länsstyrelsen. Förslaget ska läggas fram på en bolagsstämma/föreningsstämma där revisor ska utses. Om förslaget får stöd av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier/röstberättigade eller minst en tredjedel av de aktier/röstberättigade som är företrädda/närvarande på stämman ska länsstyrelsen utse en minoritetsrevisor. Länsstyrelsen ska först kontakta styrelsen.

Minoritetsrevisorn ska tillsammans med den eller de ordinarie revisorerna vara med vid revisionen. Han eller hon tjänstgör till och med nästföljande ordinarie stämma. Systemet med minoritetsrevisor gör att en tillräckligt stor minoritet aktieägare/medlemmar kan få en speciell insyn i bolaget/föreningen.

Ordlista - Ordförklaring för minoritetsrevisor - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för minoritetsrevisor - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för minoritetsrevisor - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.