Monetära metoden

Metod för omräkning av utlandsverksamheters redovisningar.

Monetära metoden används för att redovisa integrerade utlandsverksamheter. Metoden får även användas vid redovisning av självständiga utlandsverksamheter i länder med hög inflation (över 25%) istället för att inflationsjustera redovisningen (se dagskursmetoden).

Grundprincipen för monetära metoden är att tillgångar och skulder i form av pengar redovisas till balansdagens kurs och övriga tillgångar och skulder redovisas till anskaffningskursen.

Ordlista - Ordförklaring för monetära metoden - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för monetära metoden - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för monetära metoden - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.