Nedsättning (av aktiekapital)

Minskning av aktiekapitalet i ett aktiebolag.

Nedsättning av aktiekapitalet får göras vid:

avsättning för att täcka förlust enligt fastställd balansräkning, om inte förlusten kan täckas av fritt eget kapital

• återbetalning till aktieägarna

• avsättning till reservfond eller till någon annan fond som ska användas enligt beslut av bolagsstämman.

Nedsättning enligt första och andra punkten får inte göras med större belopp än att full täckning finns för det bundna egna kapitalet efter nedsättningen.

Nedsättning av aktiekapitalet kan göras genom inlösen av eller sammanläggning av aktier, indragning av aktier utan återbetalning eller minskning av aktiernas nominella belopp med eller utan återbetalning.

Inlösen av kvalificerade aktier i fåmansföretag beskattas som

utdelning medan inlösen av andra aktier beskattas enligt de vanliga kapitalvinstreglerna.

Ordlista - Ordförklaring för nedsättning (av aktiekapital) - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för nedsättning (av aktiekapital) - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för nedsättning (av aktiekapital) - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.