Nödfallsövertid

Extra övertid som tas ut till följd av naturkatastrofer, olyckshändelser eller liknande händelser som arbetsgivaren inte kunnat förutse och som lett till avbrott i verksamheten eller en fara för detta.

Nödfallsövertid får tas ut med så många timmar som behövs. Den lokala fackföreningen måste snarast meddelas. Nödfallsövertid får inte tas ut under längre tid än två dygn från arbetets början utan att tillstånd har sökts hos Arbetsmiljöverket.

Se även övertid och övertidsavgift.

Ordlista - Ordförklaring för nödfallsövertid - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för nödfallsövertid - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för nödfallsövertid - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.