Obestånd

Ett företag (eller en person) är på obestånd om man inte i rätt tid kan betala sina skulder och problemet inte bara är tillfälligt. Obestånd brukar också kallas insolvens. Vad som menas med tillfälligt är inte helt klart men någon lång tid är det aldrig tal om, kanske högst någon månad. En företagare måste kunna visa att oförmågan att betala bara är tillfällig för att undvika konkurs eller ackord. Tillfällig oförmåga att betala kan bero på t ex kundförluster eller på att alltför stora investeringar har gjorts under en kort tid. Det är ofta en fordringsägare som upptäcker att ett företag kan vara på obestånd. Denne kan då antingen förhandla om en avbetalningsplan eller ett ackord eller ta hjälp av Kronofogden med betalningsföreläggande och utmätning för att få betalt. Slutligen kan det också bli tal om en ansökan om konkurs. Ett företag kan också själv konstatera eller befara att företaget är på obestånd. För att företaget ska få genomföra en betalningsinställelse får det inte vara fråga om något tillfälligt problem utan det måste vara av allvarligare karaktär. Företaget kan också själv begära sig själv i konkurs om det verkligen rör sig om obestånd. Istället för att begära sig i konkurs kan företaget ansöka om företagsrekonstruktion.

Ordlista - Ordförklaring för obestånd - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för obestånd - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för obestånd - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.