Vad är omsättningstillgångar?

Omsättningstillgångar är tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning.

Inom redovisning skiljer man mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.

Till omsättningstillgångar räknas alla tillgångar som inte är anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångarna delas in i fyra poster:

• varulager mm

• fordringar

• kortfristiga placeringar

• kassa och bank

I inkomstskattelagen används beteckningen lagertillgång i stället för omsättningstillgång.

Ordlista - Vad är omsättningstillgångar? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är omsättningstillgångar? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är omsättningstillgångar? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.