Pant

En sak, ett värdepapper eller något annat, som lämnas som säkerhet för en fordran.

En panthavare är den som har tagit emot en pant. Detta är vanligtvis borgenären, men det kan också vara någon annan. En pantsättare är den som äger det som pantsatts. Vanligtvis är detta gäldenären men det kan också vara någon annan.

Själva pantsättningen består av två moment:

• För det första måste det finnas en fordran som säkerheten ska gälla för, dvs ett fordringsavtal.

• För det andra ska ett pantavtal träffas, dvs ett dokument som säger att panten är lämnad som säkerhet för en fordran.

Om gäldenären inte betalar sin skuld, kan borgenären sälja panten för att få betalt för sin fordran. Blir det något över ska borgenären betala överskottet till pantsättaren.

Det finns olika former av pant:

Handpant, som omfattar lös egendom.

• Underpanträtt, som används då det handlar om fast egendom (fastighetsinteckning) eller om lös egendom av större storlek, som exempelvis fartyg eller flygplan.

När ett företag pantsätts kallas det företagsinteckning.

Ordlista - Ordförklaring för pant - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för pant - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för pant - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.