Patent

Innebär att patenthavaren får en ensamrätt att använda det han eller hon patenterat.

Det någon har patent på får ingen annan yrkesmässigt

• tillverka

• sälja, hyra ut eller liknande

• använda.

Patenthavaren kan naturligtvis ge sitt samtycke till andra att använda uppfinningen. Det gör patenthavaren lämpligast genom att upprätta ett licensavtal där man reglerar vilken rätt som licenstagaren ska ha att använda uppfinningen.

Ansökan om patent lämnas till Patent- och registreringsverket (PRV).

En uppfinning måste väsentligen skilja sig från vad som tidigare varit känt för att man ska kunna få patent. Varje liten förbättring av en uppfinning kan alltså inte läggas till grund för ett nytt patent. Kravet på väsentlig skillnad kallas uppfinningshöjd. Bedömningen är tänkt att vara objektiv. Om det var lätt för en fackman att vid tiden för ansökan komma på förbättringen har uppfinningen inte uppfinningshöjd. Skulle PRV senare komma på att uppfinningen inte nådde upp till uppfinningshöjd kan ett meddelat patent återkallas.

Uppfinningen ska kunna användas industriellt. Ordvalet är något vilseledande. Det man söker patent på måste inte användas inom industrin. Med industriellt menas bara att uppfinningen ska vara av teknisk karaktär och att den ska ha en reproducerbar teknisk effekt.

Ordlista - Ordförklaring för patent - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för patent - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för patent - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.