Pensionsstiftelse

 

En stiftelse som grundats av arbetsgivaren och vars ändamål uteslutande är att trygga utfästelse om pension till anställda och/eller deras efterlevande.

Regler om pensionsstiftelser finns i tryggandelagen. Alla arbetsgivare, oavsett företagsform, har rätt att bilda en pensionsstiftelse, men avsättningar kan endast göras för anställda.

En pensionsstiftelse är en egen juridisk person, och står under tillsyn av länsstyrelsen i det län där företaget har sitt säte. Stiftelsen ska ha en styrelse till vilken arbetsgivaren och berörda anställda ska välja lika många ledamöter. Om stiftelsen tryggar utfästelse till person som enligt tryggandelagen anses ha bestämmande inflytande över arbetsgivaren ska länsstyrelsen dessutom utse en utomstående ordförande.

Ordlista - Ordförklaring för pensionsstiftelse - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för pensionsstiftelse - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för pensionsstiftelse - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.