Personalstiftelse

stiftelse som grundas av arbetsgivaren med ändamålet att främja välfärd åt arbetstagare eller deras efterlevande eller en viss grupp av arbetstagare eller efterlevande. Välfärden får inte vara pension, avlöning eller någon annan förmån som arbetsgivaren är skyldig att betala till arbetstagarna.

Exempel på ändamål för en personalstiftelse är att tillhandahålla semesterbostäder åt de anställda eller ge bidrag vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. Arbetsgivaren har rätt till ersättning från stiftelsen för utgifter denne haft inom ramen för stiftelsens ändamål.

Överföringar till en personalstiftelse är ett alternativ till att företaget betalar motsvarande utgifter direkt. Fördelarna med att använda sig av en personalstiftelse är främst att:

• en investering, exempelvis i ett fritidshus, blir direkt avdragsgill i stället för att dras av via årliga avskrivningar.

• avdraget uppkommer redan vid överföringen (eller en avsättning för överföringen) och inte först när investeringen görs.

[[+pes]]

Ordlista - Ordförklaring för personalstiftelse - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för personalstiftelse - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för personalstiftelse - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.