Post för post-principen

redovisningsprincip som innebär att de olika delposterna bland tillgångarna och skulderna ska värderas var för sig. Denna princip kallas även entry by entry valuation. Med delposter menas t ex att varje fordran som ingår i posten kundfordringar eller varje maskin som ingår i posten maskiner och andra tekniska anläggningar, ska värderas separat. Post för post-principen gäller inte alltid. I vissa fall är det tillåtet med kollektiv värdering av exempelvis varulager (homogena varugrupper). Ett annat exempel är när företaget har placerat ett likviditetsöverskott i ett antal börsnoterade aktieslag i syfte att sprida riskerna.

Ordlista - Ordförklaring för post för post-principen - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för post för post-principen - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för post för post-principen - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.