Preskriptionstid

Den tid inom vilken man kan göra en fordran gällande.

En fordran preskriberas efter 10 år om ingen preskriptionsavbrytande åtgärd görs, t ex en uppmaning i rekommenderat brev att en skuld ska betalas. I sådana fall börjar en ny preskriptionstid att löpa med en ny tioårsperiod.

Preskriptionstiden är dock bara 3 år om fordran ställs mot en konsument. Detta gäller även för ett borgensåtagande för en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte om fordran grundar sig på ett löpande skuldebrev, t ex ett banklån eller en revers.

Rör det sig om en skadeståndsfordran på grund av att någon begått en brottslig handling preskriberas inte fordran förrän åtalspreskription inträtt, dvs när gärningsmannen inte längre kan åtalas för brottet. Dessa tider varierar beroende på hur allvarligt brottet är.

Preskriptionstid när det gäller fordran, regleras i preskriptionslagen (1981:130).

Ordlista - Ordförklaring för preskriptionstid - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för preskriptionstid - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för preskriptionstid - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.