Priselasticitet

Ett mått på hur stor den procentuella förändringen i den efterfrågade mängden av en produkt är i förhållande till en viss procentuell förändring i produktens pris. Eller med andra ord: den effekt en prisändring har på efterfrågan av en produkt. Begreppet förekommer främst i samband med produktkalkylering och då främst vid prissättning.

Man skiljer mellan priselastiska och prisoelastiska varor. Att en viss vara är priselastisk innebär att den procentuella förändringen i försäljning är större än den procentuella prisförändringen. På en prisoelastisk vara, å andra sidan, är den procentuella förändringen i försäljning mindre än den procentuella prisförändringen.

• Priselastisk vara = Prishöjning på 5% ger en försäljningsminskning som är större än 5%.

• Prisoelastisk vara = Prishöjning på 5% ger en försäljningsminskning som är mindre än 5%.

Att höja priset på en priselastisk vara riskerar att bli en förlustaffär. Att varan är priselastisk tyder ju på att försäljningsvolymen kommer att minska mer än prishöjningen.

En prishöjning på en prisoelastisk vara ger å andra sidan en försäljningsminskning som är mindre än den procentuella prishöjningen. På en oelastisk vara kan det därför vara lönsamt med en prishöjning. Prishöjningen ger mer än försäljningsminskningen, och företagets totala vinst ökar.

Se även negativ priselasticitet.

[[+pri]]

Ordlista - Ordförklaring för priselasticitet - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för priselasticitet - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för priselasticitet - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.