Privatbostadsfastighet

fastighet som ägs av fysisk person eller dödsbo och som till mer än 50% används eller är avsedd att användas som bostad för ägaren eller någon av dennes närstående.

Är det en tvåfamiljsfastighet går gränsen vid en användning eller tänkt användning till minst 40% av ägaren eller någon av dennes närstående.

Fritidsfastigheter som används eller är tänkta att användas för privat bruk (gränsen går så lågt som vid användning i några dagar eller i någon enstaka vecka per år) är privatbostadsfastigheter.

Alla andra fastigheter är näringsfastigheter.

Indelningen i privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter är rent skattemässig.

Inkomster från uthyrning av en privatbostadsfastighet tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30% kapitalskatt. Några avdrag för faktiska kostnader, t ex reparationer, underhåll och fastighetsskatt, får inte göras utan istället görs schablonberäknade avdrag.

Ordlista - Ordförklaring för privatbostadsfastighet - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för privatbostadsfastighet - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för privatbostadsfastighet - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.