Produktsäkerhetslagen

Lag (1988:604) som har till syfte att motverka att varor och tjänster orsakar skada på person eller egendom. Lagen omfattar näringsidkare i alla led, dvs tillverkare, importörer, grossister, detaljister m fl. Lagens viktigaste bestämmelse säger att om det finns risker med att använda en vara, så är företaget skyldigt att lämna information om dessa risker. Missar företaget att lämna sådan information kan företaget förbjudas att sälja produkten fortsättningsvis eller åläggas att ge varningsinformation. Andra sanktioner är skyldighet att återkalla varor samt exportförbud. Se även produktansvarslagen.

Ordlista - Ordförklaring för produktsäkerhetslagen - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för produktsäkerhetslagen - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för produktsäkerhetslagen - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.