Vad är proformafaktura?

En proformafaktura är en faktura som upprättas enbart för formens skull (pro forma) och som utställaren av fakturan inte väntar sig betalning för.

Proformafakturor används främst i samband med export av varor som mottagaren inte ska betala, men i vissa fall även vid leveranser inom Sverige.

Vid export av varor som inte sålts, t ex varuprover, måste en proformafaktura skickas i förväg. Överst på fakturan ska det stå proforma invoice eller motsvarande på något annat språk. Proformafakturan ska vara så detaljerad som möjligt och används av tullmyndigheterna i importlandet för att förtulla varorna.

Även vid försäljning mot remburs måste en proformafaktura skickas i förväg. Köparen använder den när han ansöker hos sin bank om öppnandet av en remburs.

Det finns inget lagstadgat krav på att proformafakturor ska upprättas vid leveranser inom Sverige. I bland annat följande fall förekommer det dock att man använder sig av proformafakturor för att specificera varans eller tjänstens värde:

• En proformafaktura kan upprättas i avvaktan på ett bättre faktureringsunderlag eller när man enligt god redovisningssed borde ha upprättat en faktura men ännu inte gjort det. I de flesta branscher är detta mycket ovanligt.

• En del företag använder proformafakturering när varan eller tjänsten inte levereras förrän kunden betalat. Det kan vara aktuellt när kunden inte anses kreditvärdig eller när företaget endast vill lämna ett erbjudande till kunden.

• Om ingen ersättning tas ut för en skattepliktig annons eller annan reklam som det är reklamskatt på, bör en proformafaktura eller liknande lämnas. En sådan faktura ska innehålla en uppgift om skatt eller beskattningsvärde.

Ordlista - Vad är proformafaktura? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är proformafaktura? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är proformafaktura? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.