Räkenskapsmaterial

Som räkenskapsmaterial räknas:

Verifikationer.

• Bokföringsmedia, dvs lösblad, böcker, disketter och hårddiskar samt andra hjälpmedel för grundbokföring, huvudbokföring, årsbokslut och årsredovisning.

• Kontoplaner, manualer för bokföringsprogram, programvara för datorer och datoriserade kassaapparater.

• Instruktioner om redovisningsprinciper och värderingsnormer och liknande.

• Följesedlar, såvida inte samma uppgifter finns på fakturan.

• Inventeringslistor, lagerspecifikationer och andra bilagor till årsbokslutet eller årsredovisningen.

Alla som är bokföringsskyldiga måste enligt bokföringslagen arkivera allt räkenskapsmaterial under minst sju år från slutet av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Ordlista - Ordförklaring för räkenskapsmaterial - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för räkenskapsmaterial - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för räkenskapsmaterial - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.