Ränteförmån

En ränteförmån är en skattepliktig förmån som uppstår då en anställd får låna pengar av sin arbetsgivare till en ränta som är förmånligare än marknadsmässig ränta.

Den anställde beskattas också om han eller hon på grund av sin anställning får låna pengar förmånligt av någon annan än arbetsgivaren.

För räntefria lån och lån med fast ränta jämförs räntan med statslåneräntan vid lånetillfället + en procentenhet.

För lån med rörlig ränta jämförs räntan för beskattningsåret med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret + en procentenhet.

Har statslåneräntan den 31 maj beskattningsåret ändrats uppåt eller nedåt med minst två procentenheter jämfört med 30 november året före, ska förmånsräntan för juli till december beräknas efter statslåneräntan 31 maj + en procentenhet minskat med den avtalade räntan.

För förmånliga lån i utländsk valuta, som löper med rörlig ränta, fastställer Skatteverket varje år jämförelseräntor.

Ordlista - Ordförklaring för ränteförmån - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för ränteförmån - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för ränteförmån - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.