Rörelsekapital

Inom räkenskapsanalys är rörelsekapitalet kort uttryckt alla de tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande innehas i företaget, minskade med de skulder som ska betalas inom ett år.

Rörelsekapitalet är ofta en konstant andel av omsättningen. Nyckeltalet kan därför användas för att bedöma rörelsekapitalbehovet vid en planerad omsättningsförändring.

Ett positivt rörelsekapital innebär att företaget har en buffert tack vare att företaget har eget och långfristigt kapital som även räcker till att finansiera omsättningstillgångarna.

Ett negativt rörelsekapital innebär att leverantörerna till viss del finansierar anläggningstillgångarna, vilket kan vara ett allvarligt kristecken. Om inte en mera ändamålsenlig finansiering kan ordnas, måste företaget sälja anläggningstillgångar för att kunna betala leverantören.

Rörelsekapital i procent av omsättningen = (omsättningstillgångar – korta skulder) x 100/rörelseintäkter

Ordlista - Ordförklaring för rörelsekapital - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för rörelsekapital - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för rörelsekapital - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.