Särskild löneskatt

Det finns två former av särskild löneskatt: särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) och särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

SLF betalas på överföringar till vinstandelsstiftelser och på utbetalningar enligt vissa kollektiva försäkringar.

SLP betalas av enskilda näringsidkare (eller dödsbon) som har inkomst av aktiv näringsverksamhet och vid årets början har fyllt 65 år eller har inkomst av passiv näringsverksamhet, eller fått vissa försäkringsersättningar. SLP betalas även på ett företags kostnader för pensionsförmåner till de anställda, exempelvis vid köp av pensionsförsäkring. Motsvarande gäller enskilda näringsidkare som gör pensionssparavdrag i inkomstdeklarationen.

Den särskilda löneskatten är 24,26%.

Ordlista - Vad är särskild löneskatt? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är särskild löneskatt? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är särskild löneskatt? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.