Självfinansieringsgrad

Inom räkenskapsanalys är självfinansieringsgraden ett mått på hur stor del av årets anskaffning av anläggnings- och omsättningstillgångar som kunnat finansieras med under året internt tillförda medel. Resterande del måste täckas med externt kapital (oftast lån men kan även vara i form av ökning av aktiekapital eller annat riskkapital).

När företaget klarat av expansionsfasen, bör internt tillförda medel täcka användningsbehovet. Självfinansieringsgraden bör då ligga i närheten av 100%.

Självfinansieringsgrad = (resultat före bokslutsdispositioner – skatt + avskrivningar) x 100/anläggningstillgångar aktuellt år – anläggningstillgångar föregående år

Ordlista - Ordförklaring för självfinansieringsgrad - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för självfinansieringsgrad - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för självfinansieringsgrad - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.