Självkostnadskalkyl

En produktkalkyl som passar bäst i företag som producerar enstaka eller ett fåtal produkter.

Kalkylen bygger på en fullständig fördelning av samtliga kostnader ut på produkterna. Då samtliga kostnader fördelas brukar självkostnadskalkyler rekommenderas i företag där man relativt tydligt kan se respektive produkts andel av de olika kostnaderna.

Den största fördelen med självkostnadsmodellen är att den, tack vare att den tar hänsyn till samtliga kostnader, ger ett mycket bra beslutsunderlag inför produktions- och prissättningsbeslut. Den fullständiga kostnadsfördelningen medför samtidigt att modellen blir ganska riskabel då det kan komma att krävas ganska djärva antaganden i samband med kostnadsfördelningen.

Ordlista - Ordförklaring för självkostnadskalkyl - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för självkostnadskalkyl - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för självkostnadskalkyl - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.