Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Som sjukpenninggrundande inkomst räknas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet. Förmåner får dock inte räknas med i den sjukpenninggrundande inkomsten.

Åtta prisbasbelopp

Från och med 1 juli 2018 är den högsta sjukpenninggrundande inkomsten 8 prisbasbelopp, dvs 378 400 kr för 2020. Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten var 7,5 prisbasbelopp till och med 30 juni 2018. För att ha rätt till sjukpenning krävs att den sjukpenninggrundande inkomsten uppgår till minst 24% av prisbasbeloppet, dvs lägst 11 352 kr för 2020.

Högsta sjukpenninggrundande inkomst
 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

378 400

372 000

364 000

336 000

332 250

333 750

Multipliceras med 0,97

Från och med 1 januari 2008 ska den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0,97 vid beräkning av sjukpenning med mera. 

Vid beräkning av föräldrapenning är den sjukpenninggrundande inkomsten 10 prisbasbelopp från och med 1 juli 2006, dvs 473 000 kr för 2020. Inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning är dock 7,5 prisbasbelopp.         

Ordlista - Ordförklaring för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.