Skadestånd

Ersättningsskyldighet för skada eller förlust.

Skadeståndsskyldighet kan bli aktuell både i och utanför kontraktsförhållanden. För skadeståndsskyldighet krävs normalt att skadan eller förlusten orsakats av en person som varit vårdslös. I en del situationer har man dock ett strikt ansvar, dvs ett ansvar oberoende av vållande. Detta förekommer bland annat inom köprätten.

Den skadevållande kan bli tvungen att ersätta sakskada, personskada eller förmögenhetsskada (ekonomisk förlust). När det gäller skada eller förlust pga brott mot arbetsrättslig lagstiftning kan skadestånd också förekomma för den kränkning som lagbrottet innebär, dvs även om ingen direkt skada eller förlust kan påvisas. Detta brukar kallas allmänt skadestånd.

Ordlista - Ordförklaring för skadestånd - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för skadestånd - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för skadestånd - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.