Skalbolag

Ett aktiebolag som vid överlåtelsetidpunkten har kontanta medel, värdepapper och liknande som överstiger halva ersättningen för bolagets andelar (jämförelsebeloppet). Kallas även vinstbolag.

En skalbolagsaffär kan kort beskrivas på följande sätt:

Verksamheten med dess tillgångar och skulder i ett aktiebolag (AB 1) säljs till ett annat bolag (AB 2) som ägs av samma fysiska eller juridiska person/-er. Kvar i det "gamla" bolaget (AB 1) blir endast likvida medel som motsvarar det egna kapitalet och årets obeskattade vinst. Därmed har det "gamla" bolaget blivit ett skalbolag. Aktierna i detta skalbolag säljs sedan till någon utomstående – (nästan) alltid en juridisk person (AB 3).

Skatteplanering är den vanligaste anledningen till att man genomför en skalbolagsaffär, men det kan också finnas andra anledningar, exempelvis som alternativ till likvidation av bolag, som alternativ eller komplement till fusion, vid omstrukturering av verksamheten, vid generationsskifte eller vid utköp av en kompanjon.

Ordlista - Ordförklaring för skalbolag - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för skalbolag - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för skalbolag - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.