Skatteflyktslagen

Lag (1995:575) som syftar till att stoppa förfaranden som görs för att åsidosätta de allmänna skattereglerna för att få otillbörliga skatteförmåner.

Lagen gäller inkomst- och förmögenhetsbeskattning.

Skatteflyktslagen innebär att man vid beskattningen bortser från en rättshandling om:

• rättshandlingen ensam eller tillsammans med en annan rättshandling ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån,

• den skattskyldige direkt eller indirekt har medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,

• skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och

• ett beskattningsbeslut på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

Om kriterierna är uppfyllda ska Skatteverket vid beskattningen beräkna skatten som om den underkända rättshandlingen aldrig hade gjorts.

Ordlista - Ordförklaring för skatteflyktslagen - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för skatteflyktslagen - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för skatteflyktslagen - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.