Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt löfte om återbetalning av en skuld.

En borgenär kan antingen låna ut pengar mot ett muntligt löfte om återbetalning eller mot ett skuldebrev (revers).

Det finns vissa krav för att ett dokument ska betraktas som ett skuldebrev:

• Det ska vara ett skriftligt dokument. Däremot finns det inga krav på att dokumentet ska vara bevittnat.

• Det ska vara ett fristående dokument som har upprättats med avsikt att användas som bevis för skuldförhållandet.

• Utfästelsen ska vara ensidig. Om betalningsskyldigheten görs beroende av att borgenären ska utföra något, är det ingen ensidig utfästelse. Kravet på ensidighet skiljer skuldebreven från avtalen.

• Utfästelsen ska vara i pengar. En skriftlig utfästelse att leverera varor är alltså inget skuldebrev.

Det finns två typer av skuldebrev med helt olika rättsverkningar, enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. Det enkla skuldebrevet är ställt till en viss person. På ett enkelt skuldebrev ska det alltså finnas en uppgift om vem som ska ha betalt. Enkla skuldebrev är inte tänkta att överlåtas.

Det finns två sorters löpande skuldebrev: orderskuldebrev (som är ställt till viss man eller order) och innehavarskuldebrev (som är ställt till innehavaren).

Mallar för skuldebrev

Behöver du upprätta ett skuldebrev har vi lättanvända mallar till ett lågt pris:

Mall för enkelt skuldebrev »

Mall för orderskuldebrev »

Mall för innehavarskuldebrev » 

Ordlista - Vad är ett skuldebrev? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

skuldebrev

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

skuldebrev

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.