Skuldsättningsgrad

Inom räkenskapsanalys är skuldsättningsgraden ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det justerade egna kapitalet.

Skuldsättningsgraden har en nära koppling till nyckeltalet soliditet. En hög skuldsättningsgrad medför en låg soliditet, och tvärtom. En hög skuldsättningsgrad medför en ökad risknivå i verksamheten. Företaget ökar då sin känslighet för ränteändringar och sitt beroende av kreditgivarna.

Skuldsättningsgrad S/E = (Skulder + 21,4 % av Obeskattade reserver) / (Eget kapital + 78,6 % av Obeskattade reserver)

Vill du få koll på alla de viktigaste nyckeltalen – vad de säger och hur de beräknas – rekommenderas vår bok Företagets ekonomi.

Ordlista - Ordförklaring för skuldsättningsgrad S/E - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

skuldsättningsgrad

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

skuldsättningsgrad

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.