Stadgar

Stadgar kallas de grundläggande reglerna för en förening.

För ideella föreningar finns ingen lag som talar om vad stadgarna ska innehålla. Det måste dock finnas stadgar för att en ideell förening ska anses vara bildad.

För ekonomiska föreningar är följande stadgepunkter obligatoriska:

• föreningens namn

• ändamål och verksamhet

• styrelsens säte

• medlemmarnas insats

styrelse (antal ledamöter, mandatperiod)

revisorer (val, antal, mandatperiod)

• kallelser och andra meddelanden

• ärenden på ordinarie föreningsstämma

• föreningens räkenskapsår

• vinstfördelning

• upplösning.

Ordlista - Stadgar – grundreglerna för en förening - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Stadgar – grundreglerna för en förening - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Stadgar – grundreglerna för en förening - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.