Stämningsansökan

Dokument som lämnas till tingsrätten av någon som vill att en tvist ska lösas av domstol.

Stämningsansökan lämnas till den tingsrätt där motpartens företag har sitt säte eller där motparten är folkbokförd om denne är en privatperson.

I stämningsansökan ska ingivaren lämna parternas fullständiga adress och person-/organisationsnummer och ange vad han eller hon yrkar, dvs vad man vill att motparten ska göra eller betala. Vidare ska parten beskriva den grund han eller hon stöder sig på, t ex ett fel vid köp av en maskin eller hyra av en lokal, och de omständigheter, dvs händelseförlopp, som innebär att motparten är skyldig att göra eller betala det parten yrkar. Parten ska också beskriva den bevisning, både muntlig och skriftlig, som han eller hon vill åberopa.

Ordlista - Ordförklaring för stämningsansökan - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för stämningsansökan - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för stämningsansökan - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.