Stämpelskatt

Stämpelskatt är en omsättningsskatt som tas ut vid förvärv av fast egendom genom köp eller byte.

Vid ansökan om lagfart för en fastighet ska köparen betala stämpelskatt.

Stämpelskatten beräknas på fastighetens värde. Som värde gäller taxeringsvärdet eller värdet enligt intyg. Är köpeskillingen högre än båda dessa värden anses fastighetens värde vara detsamma som köpeskillingen.

Är förvärvaren av fastigheten en fysisk person (även enskild näringsidkare) tas stämpelskatt ut med 15 kr för varje fullt tusental kronor av egendomens värde (dvs 1,5%). Är förvärvaren en juridisk person är stämpelskatten 42,50 kr för varje tusental kronor av egendomens värde (dvs 4,25%), utom för bostadsrättsföreningar och dödsbon som omfattas av nivån 1,5%.

Stämpelskatten vid fastighetsinteckning är 2% av det belopp som intecknas.

Vid företagsinteckning är stämpelskatten 1% av det belopp som intecknas.

Ordlista - Ordförklaring för stämpelskatt - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för stämpelskatt - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för stämpelskatt - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.