Standardavtal

Dokument som innehåller ett flertal i förväg bestämda avtalsvillkor som en eller flera parter i ett avtal önskar ska gälla i ett avtalsförhållande.

Ett standardavtal kan tillkomma på en enskilds initiativ eller av en eller flera branschorganisationer.

Det finns standardiserade avtalsvillkor både i form av allmänna försäljningsvillkor och som inköpsvillkor. Det finns också standardavtal som träffats mellan olika branschorganisationer. AB 92 är t ex ett standardavtal som ofta tillämpas i byggbranschen.

Den som vill att ett standardavtal ska bli en del av ett avtal måste se till att standardvillkoren infogas i avtalet. Det kan göras på olika sätt:

• En part kan bifoga standardavtalet som en bilaga till sitt anbud eller till sitt svar över ett anbud.

• Parterna kan hänvisa till standardavtalet i en referensklausul.

• Parterna kan tidigare ha använt sig av det speciella standardavtalet vid sina inbördes avtalsförhållanden.

• Båda parter är i samma bransch där det finns ett utvecklat standardavtal som normalt tillämpas av de flesta i just den branschen.

Ordlista - Ordförklaring för standardavtal - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för standardavtal - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för standardavtal - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.